top of page
EARWTHAI RESTAURANT 
NAVAMIN 60

OWNER : EARWTHAI

TYPE : CHINESE RESTAURANT

LOCATION : NAVAMIN SOI 60, BANGKOK

COMPLETION : 2014

AREA : 350 sq.m.

FLOOR : 1 rd-2nd

INTERIOR : SPACE SHIFT & THAAN STUDIO

LIGHTING : SPACE SHIFT & THAAN STUDIO

การออกแบบ จากตำนานอาหารจีน ในยุคสมัยที่แตกต่าง ออกไป สาขานี้ เป็น สาขาที่ใช้อาคารพาณิชย์มาออกแบบ เราจึงได้คิดแนวทางที่ ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นจีนในยุคสมัยใหม่ ความเป็น MODERN LOFT ผสมผสาน มัน เข้าไป รวมถึง และการนำเอาวัสดุ ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน  สีสัน แดง สลับกับ Texture ที่มีรายละเอียด เฉพาะตัว

การออกแบบ Space ให้พื้นที่เชื่อมโยง ระหว่างชั้นลอย และ ชั้น 1 ให้ดูไม่อึดอัด ใช้ความสูงของอาคาร จัดวางงาน Sculpture ให้มีความเคลื่อนไหว พลิ้วไหว คล้ายผืนผ้า สีทอง

ที่แทนค่าความเป็น จีนสมัยใหม่

การจัดวางที่นั่ง นั่นยังเน้น รูปแบบโต๊ะจีนแบบ เดิมๆ แต่ออกแบบ ขาโต๊ะโดยใช้วัสดุ มันเงา คือ Stainless ให้ดู modern ขึ้น รวมถึง Top สีขาวให้ดูสะอาดตา  การจัดวาง โต๊ะไม้ยาว ให้มีความหลาดหลายของโต๊ะ อยากให้คนที่มา ทานอาหาร ได้ เลือกหลายๆแนวทาง ไม่ซ้ำๆอยู่ที่โต๊ะกลมเหมือนร้านอาหารจีนแบบดิมๆ เอี่ยวไถ่จึงเป็นร้านอาหารจีน ในมุม มองใหม่ที่น่าไปลอง 

bottom of page